Länk till Books-on-Demand internetbokhandel

 

 

Lokrume Sockenbok

Bokens  Förord
             
Vi vill med denna bok berätta lite om vår hembygd Lokrume, vi hoppas att den ska bli till glädje för både gammal och ung.
Det började med en studiecirkel för många år sedan, vi läste och samlade bilder, så småningom kom tanken att sammanfatta allt till en bok, så att fler kan ta del av materialet.
Varje bild har sin egen historia att berätta; hur hade de det egentligen förr? Ja i arbete, i sorg och i glädje? Åren går fort, allt förändras så snabbt, det ser vi ju bara nu de gångna åren, ja främst på 1900-talet.

Boken är utgiven av Lokrume Hembygdsförening år 2002.
Grafisk produktion: Books-on-Demand
Tryck: Nykopia Global Print AB, Solna 2002
ISBN 91-631-1960-9

Tillbaka

www.eveced.se